Disclaimer & privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

Kleding.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Kleding.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kleding.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

Kleding.nl redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die Kleding.nl besteedt aan de correcte invoer van gegevens van kleding door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor Kleding.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Kleding.nl kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van Kleding.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op Kleding.nl zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer u twijfelt of de juistheid van gegevens met betrekking tot producten, vragen wij u om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen controleren met de aanbieder van het product. Kleding.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Kleding.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Kleding.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Kleding.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Kleding.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een Kleding.nl account aanmaken, worden door Kleding.nl in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door Kleding.nl gebruikt voor:

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod of sale alerts, welke voldoet aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht of interesses.
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van Kleding.nl.
  • Het tonen van de gegevens van op persoonlijke pagina's of berichten op Kleding.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het 'help' menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Lees hier alles over de manier waarop wij cookies gebruiken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Kleding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Kleding.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.